Главоболка

СимптомиТерапија

Болка во грбот

СимптомиТерапија

Менструална болка

СимптомиТерапија

Болка во колено, лакт или други зглобови

СимптомиТерапија

Мускулна болка

СимптомиТерапија

Предупредување
Пред употреба внимателно да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.