Налгесин С може да се употребува кај возрасни и деца над 12 години. Повеќе…

Вообичаена доза на Налгесин С е 1 таблета на секои 8 до 12 часа. Почетната доза може двојно да се зголеми; две таблети да се земат одеднаш или во интервал од 1 час. Повеќе…

Пред употреба внимателно прочитајте го упатството.За ризикот и несаканите ефекти консултирајте го Вашиот лекар или фармацевт.
Налгесин С содржи напроксен натриум.