dr. Eva Boštjančič, psihologinja dr. Eva Boštjančič, psihologinja

Večina izmed nas, ki imamo sedaj trideset, štirideset ali petdeset let, je bila vzgojena v pridna dekleta in pridne fante. To pomeni, da smo poslušni, da ne povemo tistega, kar mislimo, da potrpimo, če nam kaj ni prav. Pravzaprav nam je v zibko položeno, da kdor rad potrpi, si rože sadi. Slovenci pravimo tudi, da kdor čaka, dočaka. In če oba pregovora prenesemo v prakso, to pomeni, da je vedno treba počakati in malo potrpeti, saj radost, sprostitev in cilj pridejo sami od sebe. Pa naj gre za odnose, za naše razvade ali za bolečino, ki nastane pri kakšnem bolezenskem stanju. Seveda pretiravam, a v življenju nas prijatelji, sodelavci in najbližji pogostokrat peljejo prav po poti, ki so nam jo začrtali naši starši, in nas usmerjajo k cilju, ki je značilen za naš narod – da smo predani, zanesljivi in tudi tihi.

Poglejmo primer na delovnem mestu. Seveda smo pridni, organizirani, pošteni in vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. In zato nas ima šef rad. Na nas se spomni vedno, ko se pojavi zahtevnejša naloga ali delo, pri katerem se pričakuje, da bo narejeno zelo odgovorno. Čeprav delamo v skupini, šef najpogosteje izbere prav nas, saj ve, da ne bo dodatnih vprašanj, da ne bo ugovorov ali celo izgovorov. Zato se delovne naloge na naši mizi kopičijo, vedno več elektronskih sporočil ostaja neodgovorjenih, redne obveznosti pa postajajo izredne. Mi pa iz dneva v dan bolj utrujeni, zagrenjeni, obremenjeni, nerazpoloženi. Bolečina odgovornosti nas vedno bolj razjeda, saj ne znamo ali ne zmoremo reči NE.

Reči NE ni tako enostavno kot o tem pisati ali brati ta zapis. Najprej moramo pri sebi začutiti in prepoznati neugodje, tesnobo, ujetost, v drugem koraku pa moramo za njegovo zmanjšanje nekaj tudi narediti. Reči NE pomeni tudi, da znamo svojo situacijo in lastne občutke drugim razložiti na jasen, razumljiv način.

Kje so naše meje pri sprejemanju dodatnih nalog, je prvo vprašanje, ki si ga moramo postaviti. Vsak izmed nas ima drugačne sposobnosti, različne zaloge energije, smo bolj ali manj zdravi, na številne načine se spoprijemamo s stresom. V enaki situaciji zato odreagiramo različno. Da ne bomo postali preobremenjeni, utrujeni in izčrpani, moramo prepoznati svoje meje tako pri delu kot tudi pri medosebnih odnosih. Reči NE pomeni, da znamo postaviti mejo, sebi in drugim.

Najprej moramo poskrbeti zase in reči NE novim obveznostim na dnevnem urniku. Dan ima le 24 ur, ki naj bi jih posameznik razporedil tako, da ima čas za delo, za druženje in za počitek. Če se ure, namenjene delu, prepogosto zažirajo v druge dele dneva, lahko dolgoročno pride do izčrpanosti. Na srečo naš računalnik ne pozna ukaza »insert new hour«.

Vsekakor moramo šefu pravočasno reči NE. To pomeni, da ne čakamo do zadnjega trenutka, ko naj bi bila naloga že narejena, ali do trenutka, ko se bomo zrušili pod bremenom naloženih obveznosti. Ko se zavemo, da je naš limit dosežen, in v našo pisarno vstopi šef z novo nalogo, je čas, da mu na kratko, a jasno razložimo, da za nove obveznosti trenutno nimamo časa ali pa bomo morali katero izmed že sprejetih nalog za določeno obdobje odložiti. Lahko mu pokažemo tudi svoj seznam projektov.

Jasno moramo komunicirati o napredku pri delu. Reči NE še ne pomeni, da delo zavrnemo. Vsekakor pa še pred zavrnitvijo jasno in sproti komunicirajmo o izzivih, ki jih imamo pri delu, šefa informirajmo o korakih, ki smo jih že naredili, in tistih, ki jih še moramo. Sprotno obveščanje o napredku nam in našemu šefu pomaga ohranjati stik. Tako lahko potrjujemo prioritete med delovnimi nalogami, pa tudi pričakovane cilje in dogovorjene časovne roke.

Vsekakor ne smemo čakati, da nas delovne obveznosti preplavijo in odnesejo v izčrpanost ali celo bolezen. Ukrepajmo danes, ukrepajmo za jutri. Za nov in zdravja poln delovni dan.

Reči NE ni tako enostavno kot o tem pisati ali brati ta zapis. Najprej moramo pri sebi začutiti in prepoznati neugodje, tesnobo, ujetost, v drugem koraku pa moramo za njegovo zmanjšanje nekaj tudi narediti.

Zakaj ne znamo šefu reči NE?

Reči NE pomeni, da znamo postaviti mejo, sebi in drugim.

Preberi, kako lahko z besedo NE izboljšaš svoje počutje.

Beseda NE bolj vpliva na tvoje telesno in duševno zdravje, kot si mogoče misliš.
Odkrij, zakaj je pomembno, da v življenju pogosteje in brez slabe vesti rečeš NE.

Več člankov

Prijava na e-novice

Opozorilo
Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.