Účinné tlmenie bolesti zlepšuje kvalitu života. Ak sa bolesť včas nelieči, stane sa chronickou.

Kedy sa akútna bolesť zmení na chronickú?

Ak odkladáme liečbu bolesti príliš dlho, hrozí nám, že prejde do chronickej formy, ktorá sa často lieči ťažšie než akútna bolesť. Názory na to, kedy sa bolesť považuje za chronickú, nie sú jednotné. Väčšina odborníkov považuje bolesť za chronickú, ak pretváva viac ako 3 mesiace. Fantómová bolesť je najzjavnejším príkladom toho, že bolesť sa nemusí stratiť ani po odstránení jej organickej príčiny; napr. pacient aj po amputácii končatiny v nej pociťuje bolesť. V poslednom čase sa chronická bolesť čoraz menej definuje len na základe času, ale skôr ako typ bolesti, ktorá trvá dlhšie, než sa predpokladalo.

Prečítajte si tiež „Čo je bolesť“

Bolesť ovplyvňuje kvalitu života

Chronická bolesť často bráni ľuďom pracovať, čo vedie k poklesu príjmu a k obavám z budúcnosti. Často ich vyčleňuje spomedzi rodiny a priateľov, takže sa uzatvoria do svojej škrupiny a upadnú do depresie, sklamania a zatrpknutosti. V takom prípade hovoríme, že ochorelo nielen telo, ale aj duša.

Bolesť ovplyvňuje spánok postihnutého, zvyšuje únavu, znižuje telesnú aktivitu a zhoršuje stravovacie návyky. Toto všetko vedie k oslabeniu imunitného systému, k zhoršeniu fyzického aj duševného zdravia a následne k zhoršeniu kvality života. Môžeme skonštatovať, že chronická bolesť je aj ekonomickým a sociálnym problémom, ktorý má vplyv na celý život postihnutého.

Prečítajte si tiež „Prečo je dôležité včas povedať bolesti NIE“

Zaujímavosť

Podľa literatúry až 19 % Európanov trpí chronickou bolesťou. Na Slovensku je to vyše 25 %.

Ak odkladáme liečbu bolesti príliš dlho, hrozí nám, že prejde do chronickej formy, ktorá sa často lieči ťažšie než akútna bolesť.

Od akútnej bolesti k chronickej

Chronická bolesť často bráni ľuďom pracovať, čo vedie k poklesu príjmu a k obavám z budúcnosti.

Oznámenie
Pred užitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov alebo sa poraďte s lekárom či lekárnikom. Liek na vnútorné použitie. Obsahuje naproxén sodný.