Snahy ľudstva zbaviť sa bolesti siahajú zrejme k samotným jeho počiatkom. Na konci 19. storočia Felix Hoffman syntetizoval kyselinu acetylsalicylovú (aspirín), ktorá sa používala ako prvý nesteroidný protizápalový liek na liečenie zápalu a bolesti pri reumatických ochoreniach, na tíšenie bolesti pri menštruácii a na potlačenie horúčky. V 20. storočí boli vyvinuté viaceré účinné látky podobné salicylátom, ktoré sa označujú ako nesteroidné protizápalové liečivá. Cieľom bolo dosiahnuť účinnejšie tíšenie bolesti s čo najmenšími nežiaducimi účinkami a výsledkom tohto úsilia bol aj vývoj naproxénu sodného.

Sú všetky nesteroidné protizápalové lieky rovnaké?

Keď vás trápi bolesť a rozhodnete sa užiť liek na jej utíšenie, prirodzene chcete, aby čo najskôr zaúčinkoval a mal čo najmenej nežiaducich účinkov. Nesteroidné protizápalové lieky sa navzájom líšia v nástupe účinku aj v bezpečnosti. Vzhľadom na nepriaznivé pôsobenie na tráviaci trakt sa aspirín ako najstarší nesteroidný protizápalový liek už na liečbu bolesti neodporúča a v súčasnosti sa predpisuje len na prevenciu kardiovaskulárnych komplikácií. Nahradili ho novšie a bezpečnejšie lieky, ktoré majú menej nežiaducich účinkov a dlhší účinok.

Nalgesin S je známy rýchlou úľavou od bolesti. Obsahuje naproxén vo forme soli sodíka, ktorá sa rýchlo rozpúšťa. Ďalšou dobrou vlastnosťou je dlhý biologický polčas, čo znamená, že pôsobenie pretrváva 8 až 12 hodín. Na úľavu od bolesti zvyčajne postačujú dve tablety za deň. Podobne ako iné lieky, aj nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) spôsobujú určité nežiaduce účinky. Mnohé z nich ovplyvňujú tráviaci trakt - pacienti majú často pocit ťažoby v žalúdku, hoci závažnejšie komplikácie ako vznik vredov, krvácanie alebo perforácia stien tráviaceho traktu sa objavia len zriedkavo. V posledných rokoch boli hlásené aj možné kardiovaskulárne komplikácie, tie sú však v prípade naproxénu a iných NSAID tiež menej časté.

Prečítajte si tiež „Čím sa Nalgesin S odlišuje od iných liekov na utíšenie bolesti“

Miešanie rôznych liekov na utíšenie bolesti

Je veľmi dôležité, aby ste si sami nemiešali rôzne lieky na utíšenie bolesti. Niektoré kombinácie sú povolené (napr. paracetamol a nesteroidné protizápalové lieky), no iné môžu byť nebezpečné (napr. dva rôzne nesteroidné protizápalové lieky). Lekári sa stretávajú s prípadmi, že pacienti v ten istý deň užijú jeden liek na bolesť hlavy, a iný na bolesť chrbta. Neuvedomujú si, aké riziko tým podstupujú.

Oveľa lepšie je jednoducho si zvoliť jeden účinný liek na tíšenie bolesti, ktorý sa dá použiť pri rôznych ťažkostiach. Jedným z takýchto „univerzálne“ použiteľných liečiv je naproxén. Ak chcete užívať viaceré lieky súčasne, najprv sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Nesteroidné protizápalové lieky sa navzájom líšia v nástupe účinku aj v bezpečnosti.

Kaj so nesteroidni antirevmatiki?

Je veľmi dôležité, aby ste si sami nemiešali rôzne lieky na utíšenie bolesti.

Oznámenie
Pred užitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov alebo sa poraďte s lekárom či lekárnikom. Liek na vnútorné použitie. Obsahuje naproxén sodný.