Bolesť môžeme definovať ako nepríjemný pocit súvisiaci s poškodením tkaniva, aj keď nie vždy je spôsobená takýmto poškodením. Rovnako nie každé poškodenie tkaniva je sprevádzané bolesťou.

Bolesť je však veľmi zložitý jav vyvolaný viacerými faktormi, pričom naše vnímanie bolesti je priamo ovplyvnené naším prostredím a emocionálnym stavom. Väčšina ľudí považuje bolesť za nepríjemný stav, ktorý sa ťažko definuje. Spôsobuje, že sa cítime zle a že musíme užiť liek, navštíviť lekára, liečiť sa či dokonca podstúpiť operáciu. Väčšina ľudí bude súhlasiť, že život bez bolesti by bol oveľa lepší. Takému tvrdeniu sa ťažko oponuje - prinajmenšom na prvý pohľad.

Prečo je bolesť užitočná?

Ľudstvo od nepamäti bojuje s bolesťou. Prečo bolesť vôbec existuje? Prečo zažívame bolesť? Bolesť nemusí byť výlučne negatívna, pretože je zvyčajne prvým príznakom alebo varovaním, že v tele sa deje niečo zlé. Ako povedal Homér, „bolesť je strážnym psom nášho zdravia“. Bolesť nás núti zastaviť a zistiť jej príčinu, čím nám zároveň umožňuje zabrániť ďalším škodám na našom organizme.

Pri ešte hlbšom pohľade zistíme, že bolesť zohráva aj biologickú úlohu, pretože nás chráni pred škodlivými vonkajšími podnetmi a upozorňuje nás, že v tele niečo nie je v poriadku. Bolo by dosť devastačné, keby sme mohli položiť ruky na horúci predmet bez toho, aby sme pocítili bolesť - výsledkom by boli závažné poranenia. Bolesť je tiež veľmi užitočným varovným signálom pri blížiacej sa srdcovej príhode alebo pri vrede - vďaka bolesti môžeme včas konať.

Prečítajte si tiež časť „Bolesť zuba môže byť závažným príznakom“.

Aké sú typy bolesti?

Existujú rôzne typy bolesti, ktoré sa odlišujú podľa intenzity, trvania a ďalších kritérií. Najčastejšie používaným kritériom je trvanie.

Akútna bolesť je krátkodobá a zvyčajne sa stratí po zániku bolestivého podnetu alebo po vyliečení zranenia či zápalu. Má rýchly nástup a trvať môže niekoľko dní až niekoľko týždňov. Často býva sprevádzaná zrýchleným tepom a zvýšeným krvným tlakom, prípadne potením. Dokážeme opísať, kde ju cítime a definovať jej charakter.

Chronická bolesť pretrváva viac ako 3 mesiace. Často vyvoláva aj ďalšie fyzické a psychické problémy (nepokoj, depresiu, úzkosť atď.), ktoré ešte viac zhoršujú kvalitu života. Preto je pri akútnej bolesti mimoriadne dôležitý okamžitý zásah, aby sa zabránilo jej prechodu do chronickej bolesti.

Podľa intenzity sa obvykle rozlišujú tieto stupne bolesti:

  • mierna
  • stredne silná
  • silná bolesť

Prečítajte si tiež „Od akútnej bolesti k chronickej“.

Aká silná je bolesť?

Ľudia majú rôzny prah bolesti. Vnímanie bolesti je väčšinou ovplyvnené našimi osobnými skúsenosťami, pohlavím, vekom a fyzickým a duševným stavom v danom čase. Najspoľahlivejším indikátorom bolesti a jej intenzity je zmyslovo vnímaná nepohoda a vlastné hodnotenie pacienta.

Spôsoby hodnotenia intenzity bolesti
Stanovenie intenzity bolesti je dôležité pri určovaní správnej diagnózy aj pri výbere správnej liečby. Najčastejšie používanou metódou je vizuálna analógová stupnica (VAS), ktorá sa môže použiť spolu s grafickou stupnicou.

Kedy pristúpiť k tíšeniu bolesti?

Niektoré typy bolesti predstavujú závažné riziko, takže je potrebné ihneď vyhľadať lekára, kým iné sú prechodné a upozorňujú nás, že by sme si mali niekedy urobiť voľno a zájsť k lekárovi. Pri prechodnej bolesti, napr. v prípade migrény alebo bolesti hlavy po náročnej porade, sa odporúča užiť liek na utíšenie bolesti. V opačnom prípade budeme mať problém vykonávať každodenné úlohy, budeme menej efektívni, viac podráždení a nekoncentrovaní a celý náš deň bude pokazený.

Často sa príčina bolesti nedá len tak jednoducho odstrániť, no aj tak je potrebné zmierniť bolesť skôr, ako sa zmení na chronickú.

Prečítajte si tiež „Význam protizápalového účinku“.

Ktoré typy bolesti sú vhodné na samoliečbu?

Nie všetky typy bolesti sú vhodné na samoliečbu - pri miernej až stredne silne bolesti môžete užiť lieky na utíšenie bolesti (analgetiká, nesteroidné protizápalové lieky), ktoré sú voľnopredajné. Medzi najčastejšie typy bolesti, ktoré vyžadujú návštevu lekárne patrí bolesť hlavy, bolesť zuba, menštruačné bolesti, bolesť chrbta a bolesti svalov a kĺbov.

Bez ohľadu na typ bolesti sa voľnopredajné lieky na utíšenie bolesti môžu užívať len krátkodobo, teda najviac 5 dní. Ak sa do troch dní symptómy nezlepšia, prípadne sa zhoršia, je potrebné navštíviť lekára.

Bolesť nemusí byť výlučne negatívna, pretože je zvyčajne prvým príznakom alebo varovaním, že v tele sa deje niečo zlé. 

Razumi bolečino

Medzi najčastejšie typy bolesti, ktoré vyžadujú návštevu lekárne, patrí bolesť hlavy, bolesť zuba, menštruačné bolesti, bolesť chrbta, bolesti svalov a kĺbov. 

Razumi bolečino

Oznámenie
Pred užitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov alebo sa poraďte s lekárom či lekárnikom. Liek na vnútorné použitie. Obsahuje naproxén sodný.