dr. Eva Boštjančič, psihologinja dr. Eva Boštjančič, psychologička

Pozrime sa na príklad z práce. Pracujeme tvrdo, organizovane a poctivo, vždy ochotní pomôcť - preto nás má šéf rád. Vždy si na nás spomenie, keď je po ruke nejaká náročnejšia úloha a keď si treba počínať obzvlášť zodpovedne. Aj pri skupinovom projekte si šéf obvykle vyberie nás, pretože vie, že nebudeme klásť nadbytočné otázky, odvrávať či sa vyhovárať. Dôsledkom sú tony práce a nezodpovedaných mailov a naše bežné úlohy sú čoraz výnimočnejšie. A my sme každým dňom unavenejší, zatrpknutejší, vystresovanejší a horšie naladení. Dolieha na nás ťarcha zodpovednosti, pretože nevieme a nechceme povedať NIE.

Povedať NIE totiž nie je také ľahké, ako sa to napíše alebo prečíta. Ako prvé musíte pocítiť a uvedomiť si nepohodu, pocit, že ste v pasci, a potom s tým musíte niečo urobiť. Povedať NIE vyžaduje aj schopnosť jasne a zrozumiteľne vysvetliť druhým svoje rozpoloženie a pocity.

Ako prvé si musíme sami položiť otázku, aké sú naše hranice, pokiaľ ide o prijímanie úloh navyše. Každý z nás má iné schopnosti, iné množstvo energie a iné zdravotné dispozície a spôsoby, ako sa vysporiadať so stresom a pod., takže v tej istej situácii budeme reagovať rôzne. Ak sa máme vyhnúť preťaženiu, únave a stresu, musíme poznať svoje pracovné aj vzťahové limity. Povedať NIE znamená, že viete stanoviť hranice - sebe aj druhým.

Najprv sa musíte postarať o seba a povedať NIE pribúdaniu nových povinností do vašej agendy. Deň má len 24 hodín, ktoré by sa mali rozdeliť medzi prácu, osobný život a odpočinok. Ak čas vyhradený na prácu príliš často zasahuje do ostatných častí vášho dňa, postupne to môže viesť k syndrómu vyhorenia. Počítače našťastie nepoznajú príkaz „vložiť novú hodinu“.

Rozhodne by ste mali včas povedať svojmu nadriadenému NIE. Znamená to, že nebudete čakať do posledného momentu, kedy už úloha mala byť splnená alebo keď máte pocit, že sa pod ťarchou všetkých svojich povinností zrútite. Keď si uvedomíte, že ste dosiahli svoj limit, a uvidíte šéfa vstupovať do vašej kancelárie s novou úlohou, mali by ste mu povedať, že momentálne nemáte čas alebo že budete musieť niektorú zo svojich terajších úloh odsunúť na neskôr. Môžete mu ukázať zoznam projektov, na ktorých práve pracujete.

Mali by ste vedieť jasne uviesť, ako s prácou napredujete. Povedať NIE neznamená odmietnuť úlohu. Skôr, ako ju skutočne odmietnete, dajte si záležať na tom, aby ste šéfa jasne oboznámili so všetkými svojimi úlohami a o tom, čo ste už urobili a čo ešte musíte urobiť. Oboznámenie šéfa s momentálnym stavom vecí vám pomôže udržať s ním kontakt. Zároveň vám to umožní nastaviť jednotlivým úlohám priority a zachovať si prehľad o očakávaných cieľoch a termínoch.

Rozhodne by ste nemali čakať až dovtedy, kým vás práca zavalí - to môže skončiť vyhorením či iným negatívnym stavom. Konajte už dnes pre svoj zajtrajšok. Pre nový a zdravý pracovný deň.

Povedať NIE totiž nie je také ľahké, ako sa to napíše alebo prečíta. Ako prvé musíte pocítiť a uvedomiť si nepohodu, pocit, že ste v pasci, a potom s tým musíte niečo urobiť.

Prečo nevieme, ako povedať v práci NIE?

Povedať NIE znamená, že viete stanoviť hranice - sebe aj druhým.

Zistite, ako vám NIE môže pomôcť zlepšiť celkovú pohodu.

Slovo NIE môže pomôcť zlepšiť celkovú pohodu.
Zistite, aké je dôležité hovoriť slovo NIE častejšie bez toho, aby ste sa cítili previnilo.

Viac článkov

Oznámenie
Pred užitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov alebo sa poraďte s lekárom či lekárnikom. Liek na vnútorné použitie. Obsahuje naproxén sodný.