dr. Eva Boštjančič, psihologinja dr. Eva Boštjančič, psychologička

Už ste o tom niekedy premýšľali? Často o tom premýšľate? A už ste nejakú zmenu reálne uskutočnili? Ani nie, však? Zvyčajne mávame takéto myšlienky okolo Nového roka alebo pri významných udalostiach, ako je svadba, zmena práce či dovolenka, prípadne pri zdravotných problémoch. Prestaneme premýšľať a impulzívne z nás vyjde: „Áno, niečo musím zmeniť. Dnes prevrátim stranu.“ Urobíte si plán, prejdete si jednotlivé kroky a chcete, aby sa veci hneď zmenili. Lenže často to akosi nevyjde. Prečo?

Všelikto nás môže všelijako ovplyvniť, no ak chceme uskutočniť skutočnú zmenu, musíme to urobiť my sami.

Naše osobnostné charakteristiky a naše správanie sa počas života vyvíjajú. Pri narodení máme určité danosti, ktoré nám geneticky odovzdali rodičia; neskôr nás ovplyvňuje naše prostredie, výchova a rodina. V škole pozorujeme svojich spolužiakov, učiteľov vnímame ako vzor a zároveň aj ako primárnu autoritu. Po nástupe do školy kľúčovú úlohu v našom osobnostnom rozvoji začnú zohrávať priatelia. Vyrastáme a rozvíjame sa, učíme sa nové veci - z ktorých mnohé považujeme za nezaujímavé - a venujeme sa koníčkom.

Keď vyrastieme, zmeny v našich životoch väčšinou ovplyvňujú priatelia, partneri a spolupracovníci. Naše správanie ovplyvňuje aj širšie sociálne prostredie, dokonca aj ekonomická a politická situácia v krajine. Často aj sami zatúžime po zmene, takže zájdeme do knižnice či kníhkupectva, aby sme si doniesli knihy o osobnom rozvoji, ktoré sa nám zdajú potrebné. Niekedy sme ochotní na dosiahnutie zmeny minúť množstvo peňazí - kúpime si nové auto, zbavíme sa škaredých vrások, zaobstaráme si nové topánky, za ktorými sa všetci otáčajú, alebo sa rozhodneme prestať všade chodiť neskoro.

Zmena vyžaduje motiváciu

Motivácia ovplyvňuje naše správanie aj ochotu zmeniť svoje návyky, presvedčenia či neresti. Príkladom dobrého motivátora môže byť otec, ktorý odmietne dať dieťaťu vreckové, ak neprinesie dobré známky. V tínedžerskom veku sa riadime podľa tých, v ktorých spoločnosti sa zdržiavame - chcem sa naučiť hrať na klavír ako moja najlepšia kamarátka, chcem mať knihy pekne uložené ako môj sused v lavici alebo sa chcem naučiť po čínsky, a tak sa prihlásim na univerzitu vo Viedni. Zrejme ste si všimli, že len v poslednom prípade išlo o vnútornú motiváciu - vlastnú vôľu niečo urobiť. Chceme sa naučiť hovoriť novým jazykom, aby sme dosiahli, po čom túžime. A práve toto je ten typ motivácie, ktorý potrebujeme, ak chceme niečo zmeniť.

Je to zložité

Našu osobnosť a správanie určuje genetika, vplyv bezprostredného okolia (rodiny) aj širšieho prostredia (kamarátov, známych, spolupracovníkov) a tiež naša vlastná iniciatíva. Dôležité je, koľko energie sme ochotní investovať.

Teraz si uveďme konkrétny príklad. Máte okolo štyridsiatky, vaše správanie sa už nejako vyvinulo na základe množstva situácií, ktorými ste si za tie roky prešli, odmien, ktoré ste zvonku dostali (napr. pochvalu od rodiča, ocenenie sexy vzhľadu od partnera, vysokoškolský titul, povýšenie a pod.), a tiež vnútornej motivácie (spokojnosti zo získania titulu, z úspešnej prípravy jedla, zo straty nejakých kíl navyše). A teraz by ste chceli svoje správanie zmeniť. Možno máte chuť absolvovať nejaký seminár alebo si prečítať vychýrený manuál osobného rozvoja, prípadne si aspoň prečítate tento článok. Možno sa už niekde niekomu podarilo uskutočniť takýto počin na jeden ťah, no zvyčajne je cesta k osobnostnej zmene skôr dlhá, ťažká a s mnohými zákrutami.

Recept na zmenu návyku

Neexistuje recept, ktorý by sa dal použiť na všetky situácie. No tento recept platí na každého - správne množstvo životnej energie, túžba po zmene, výdrž a vytrvalosť a tiež dobrá nálada... s nimi nemôžete zlyhať! Skúste to už dnes!

Správne množstvo životnej energie, túžba po zmene, výdrž a vytrvalosť... s nimi nemôžete zlyhať!

Chcem zmenu

Naše správanie ovplyvňuje aj širšie sociálne prostredie, dokonca aj ekonomická a politická situácia v krajine.

Zistite, ako vám NIE môže pomôcť zlepšiť celkovú pohodu.

Slovo NIE môže pomôcť zlepšiť celkovú pohodu.
Zistite, aké je dôležité hovoriť slovo NIE častejšie bez toho, aby ste sa cítili previnilo.

Viac článkov

Oznámenie
Pred užitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov alebo sa poraďte s lekárom či lekárnikom. Liek na vnútorné použitie. Obsahuje naproxén sodný.