Zistite, ako vám NIE môže pomôcť zlepšiť celkovú pohodu.

Slovo NIE má väčší vplyv na vašu fyzickú a duševnú pohodu ako sa nazdávate.
Zistite, ako hovoriť častejšie slovo NIE
bez toho, aby ste sa cítili previnilo.

Oznámenie
Pred užitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov alebo sa poraďte s lekárom či lekárnikom. Liek na vnútorné použitie. Obsahuje naproxén sodný.