Nalgesin S obsahuje liečivo naproxen vo forme sodnej soli, ktorá sa rýchlo rozpúšťa a rýchlo uľavuje od bolesti. Naproxén má dlhý biologický polčas, čo vysvetľuje jeho dlhotrvajúci analgetický účinok. Mnohé štúdie potvrdili, že naproxén má znížené riziko zo skupiny skupiny nesteroidných protizápalových liečiv (NSAID) u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením.

Tabuľka porovnáva účinné látky obsiahnuté v analgetikách. Všetky údaje sa vzťahujú na obvyklé dávky liečiva používané na samoliečenie.

 Naproxen sodný
(Nalgesin S)
IbuprofenKyselina acetylsalicylováParacetamol
Čas pôsobenia 8–12 hodín 4–6 hodín 6–8 hodín 4-6 hodin
Kto môže liek užívať? Dospelí a deti od 50 kg Dospelí a deti nad 12 rokov Dospelí a deti nad 12 rokov Dospelí a deti nad 12 rokov Dospelí a deti od 6 do 12 rokov
Dávkovanie* 1 tableta každých 8–12 hodín,
Úvodná dávka môže byť dvojnásobná (2 tablety užité súčasne alebo v hodinovom intervale)
1–2 tablety každých 4–6 hodín 1–2 tablety každých 4–8 hodín 1–2 tablety,
interval medzi jednotlivými dávkami musí byť min. 4 hodiny
1/2 až 1 tableta,
interval medzi jednotlivými dávkami musí byť min. 4 hodiny
Maximálna denná dávka 3 tablety
(825 mg)
6 tabliet
(1200 mg)
6 tabliet
(1200 mg)
8 tabliet
(4000 mg)
4 tablety
(2000 mg)
Frekvencia užívania 2 až 3-krát denne 4 až 6-krát denne 3 až 6-krát denne 4 až 6-krát denne 4 až 6-krát denne
Protizápalový účinok áno áno áno nie

* Pokiaľ pretvávajú symptómy.

Voľnopredajný liek na vnútorné použitie. Obsahuje naproxén sodný.
Vždy si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa alebo sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Krka, d. d.

Všetky práva vyhradené. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto