Nalgesin S je liek proti bolesti s rýchlym nástupom účinku a dlhodobým pôsobením. Má perforovaný blister, čo umožňuje mať tabletku vždy po ruke.

Nalgesin S prináša rýchlu úľavu od rôznych typov bolestí:

Voľnopredajný liek na vnútorné použitie. Obsahuje naproxén sodný.
Vždy si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa alebo sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Krka, d. d.

Všetky práva vyhradené. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto