Univerzitetni klinični center Ljubljana

Ambulanta za zdravljenje bolečine
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Vodja
Gorazd Požlep, dr. med., spec. anesteziolog

Delovni čas
ponedeljek–petek
8.00–16.00

Telefon
01 522 25 33

URL
www.kclj.si

Onkološki inštitut Ljubljana

Ambulanta za zdravljenje bolečine
Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Vodja
prim. mag. Slavica Lahajnar Čavlovič, dr. med., spec. anesteziologinja

Delovni čas
ponedeljek–petek
8.00–14.00

Telefon
01 587 95 20, 01 58 79 896

URL
www.onko-i.si

Univerzitetni klinični center Maribor

Ambulanta za zdravljenje bolečine
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Vodja
prim. mag. Nevenka Krčevski Škvarč, dr. med., spec. anesteziologinja

Delovni čas
ponedeljek–petek
8.00–14.00

Telefon
02 321 15 36

URL
www.ukc-mb.si

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ambulanta za zdravljenje bolečine
Gosposvetska cesta 3, 2380 Slovenj Gradec

Vodja
prim. Marija Cesar Komar, dr. med., spec. anesteziologinja

Delovni čas
ponedeljek, sreda, petek
8.00–15.00
torek in četrtek
8.00–10.00 (konzultacije)

Telefon
02 882 34 28

URL
www.sb-sg.si

Splošna bolnišnica Celje

Ambulanta za zdravljenje bolečine
Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Vodja
Branka Vilč, dr. med., spec. anesteziologinja

Delovni čas
ponedeljek in četrtek
9.00–15.00

Telefon
03 423 33 83

URL
www.sb-celje.si

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Ambulanta za zdravljenje bolečine
Ulica padlih borcev 13, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

Vodja
Jelka Pirc, dr. med., spec. anesteziologinja

Delovni čas
sreda
9.00–12.00

Telefon
05 303 10 79

URL
www.bolnisnica-go.si

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj

Ambulanta za zdravljenje bolečine
Potrčeva cesta 23–25, 2250 Ptuj

Vodja
prim. Majda Šarman, dr. med., spec. anesteziologinja

Delovni čas
ponedeljek in četrtek
8.00–13.00

Telefon
02 749 15 25

URL
www.sb-ptuj.si

Splošna bolnišnica Izola

Ambulanta za zdravljenje bolečine
Polja 35, 6310 Izola

Vodja
Barbara Kosmina, dr. med., spec. anesteziologinja

Delovni čas
ponedeljek in četrtek
8.00–13.00

Telefon
05 660 64 68

URL
www.sb-izola.si

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Ambulanta za zdravljenje bolečine
Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

Vodja
Nikolaj Schepessy, dr. med., spec. anesteziolog

Delovni čas
torek
8.00–15.00

Telefon
02 512 31 00

URL
www.sb-ms.si

Splošna bolnišnica Jesenice

Center za zdravljenje bolečine in blažilno oskrbo neozdravljivo bolnih
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

Vodja
asist. mag. Mateja Lopuh, dr. med., spec. anesteziolog

Delovni čas
ponedeljek
14.00–19.00
torek–petek
7.00–15.00

Telefon
04 586 84 04

URL
www.sb-je.si

E-naslov
protibolecinska.amb@sb-je.si

Splošna bolnišnica Brežice

Ambulanta za zdravljenje bolečine
Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

Vodja
Alenka Zorko, dr. med., spec. anesteziologinja

Delovni čas
ponedeljek, sreda, petek
14.00–16.00
torek in četrtek
15.00–16.00

Telefon
07 466 81 34

URL
www.sb-brezice.si

Splošna bolnišnica Novo mesto

Ambulanta za zdravljenje bolečine
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Vodja
Metka Miklič, dr. med., spec. anesteziologinja

Delovni čas
ponedeljek in sreda
8.00–19.00
torek in četrtek
7.30–14.00

Telefon
07 391 62 75

URL
www.sb-nm.si

Zasebna protibolečinska ambulanta dr. Branimir Bem

Zasebna protibolečinska ambulanta dr. Branimir Bem
Obrtniška ulica 30, 6000 Koper

Delovni čas
ponedeljek
8.00–13.00
torek–petek
13.00–19.00

Telefon
05 625 00 67

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nalgesin S vsebuje natrijev naproksenat.

Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto