Nalgesin je namijenjen odraslim osobama i djeci starijoj od 16 godina s tjelesnom masom većom od 50 kg. Pročitajte više…

Uobičajena doza lijeka Nalgesin je 1 tableta svakih 8 do 12 sati. Možete udvostručiti početnu dozu i uzeti dvije tablete u isto vrijeme te ponovno, po potrebi, još jednu filmom obloženu tabletu nakon 8-12 sati. Drugog i trećeg dana, po potrebi, treba uzeti jednu tabletu (275mg) svakih 8 do 12 sati. Ne smiju se uzeti više od 3 tablete dnevno. Pročitajte više…

 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.