Multimedija

QfcjXMAV-CQ

Nalgesin L brzo ublažava menstrualnu bol

H9VFMBM0mRk

Nalgesin Relief brzo ublažava bol

Nalgesin LNalgesin Relief

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku.
Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Krka, d. d.

Sva prava pridržana. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto