Krka-farma d.o.o., Zagreb
Radnička cesta 48/2
p.p.205, 10 002 Zagreb
tel:01/63 12 100, 63 12 101
e-mail: info.hr@krka.biz

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku.
Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.