Jaké typy bolesti je možné léčit Nalgesinem S?

Léčivá látka přípravku, naproxen ve formě sodné soli, mírní bolest, horečku a zánět.

Tablety se dobře rozpouštějí, proto je nástup analgetického účinku velmi rychlý.

Nalgesin S se používá v následujících případech:

 • bolest hlavy;
 • bolest zubů;
 • bolest zad, bolesti po chirurgických výkonech a po úrazech, jako je např. podvrtnutí kloubů, natažení svalů;
 • bolest svalů a kloubů spojená s nachlazením a chřipkou;
 • bolest při menstruaci;
 • prevence a léčba migrény;
 • horečnaté stavy při chřipce a zánětech horních cest dýchacích.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti, musíte se poradit s lékařem.

Doporučuje se Nalgesin S užívat na bolest hlavy u migrény?

Nalgesin S zmírní bolest hlavy. Pokud se užije s prvními příznaky migrenózní ataky, zabraňuje vzniku mírné až středně silné migrény a zmírňuje ji.

Od jakého věku se doporučuje Nalgesin S užívat na bolestivou menstruaci?

Nalgesin S mohou užívat dospělí a děti starší 12 let. Zmírňuje menstruační bolest a lze jej doporučit dívkám s bolestivou menstruací a křečemi, starším 12 let.

Jak se Nalgesin S užívá?

Vždy užívejte přípravek Nalgesin S přesně podle pokynů příbalové informace nebo svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 1 tableta (nejvýše 3 tablety denně) podávaná každých 8 – 12 hodin, dokud trvají příznaky. Počáteční dávku je na začátku léčby možné zdvojnásobit a vzít si dvě tablety najednou nebo v odstupu jedné hodiny.

Účinek přípravku Nalgesin S je dlouhodobý. Proto by druhá dávka neměla být užita dříve než za 8 až 12 hodin po první dávce. U pacientů starších 65 let se doporučuje užívat přípravek v 12hodinových intervalech.

Nalgesin S není určen pro děti mladší 12 let.

Maximální denní dávka jsou 3 tablety.

Jestliže horečka neustoupí do 3 dnů a bolest se nezmírní do 5 dnů, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte Nalgesin S déle než 10 dní.

Jestliže máte pocit, že účinek Nalgesinu S je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jaké jsou nejběžnější interakce s jinými léky?

Pokud se Nalgesin S užívá spolu s některými jinými léky, jeho účinky nebo účinky těchto léků mohou být zesíleny nebo zeslabeny.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zvláště je třeba informovat lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste užíval(a):

 • jiná analgetika (léky tlumící bolest) jako léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou a jiné nesteroidní protizánětlivé léčivé látky;
 • léky obsahující stejnou léčivou látku jako Nalgesin S;
 • léky ovlivňující srážlivost krve (antikoagulancia, např. warfarin) a léky rozpouštějící přítomné krevní sraženiny (fibrinolytika);
 • léky obsahující deriváty hydantoinu a sulfonylmočoviny;
 • léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku;
 • léky zvyšující vylučování moči, tzv. diuretika (např. furosemid);
 • léky používané k léčbě duševních poruch (např. lithium);
 • léky užívané k potlačení imunitních reakcí (cyklosporin);
 • léky užívané k léčbě nádorových a revmatických onemocnění (metotrexát);
 • kortikoidy.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nalgesin S užívat?

Neužívejte Nalgesin S, jestliže:

 • jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku nebo se u Vás již dříve vyskytly reakce z přecitlivělosti (průduškové astma, kopřivka, rýma) na léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (např. acylpyrin) a na některé jiné léky působící proti zánětům a revmatickým onemocněním (tzv. nesteroidní antirevmatika);
 • máte nebo jste v minulosti měl opakovaně žaludeční nebo dvanáctníkové vředy 
 • se vyskytlo nebo vyskytuje se u Vás krvácení do trávicího traktu, včetně krvácení po léčbě nesteroidními antirevmatiky;
 • trpíte těžkým jaterním nebo ledvinovým onemocněním anebo srdečním selháním;
 • jste v poslední třetině těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nalgesin S je zapotřebí:

 • jestliže je bolestivé místo zarudlé nebo oteklé;
 • jestliže kvůli chronickému onemocnění jste pod dohledem lékaře;
 • jestliže jste měl(a) závažné nežádoucí účinky (např. kopřivku, otoky obličeje, astmatický záchvat, šok) při užívání kteréhokoli jiného léku k léčbě bolesti nebo zvýšené teploty;
 • užíváte jiné léky ke zmírnění bolesti;
 • pokud konzumujete pravidelně alkoholické nápoje; v kombinaci s alkoholem může užívání přípravku Nalgesin S zvýšit riziko krvácení z trávicího ústrojí.
 • jestliže jste někdy měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, zejména spojený s komplikacemi jako je krvácení nebo perforace (proděravění);
 • jestliže současně užíváte léky, které by mohly zvyšovat riziko tvorby vředů a krvácení, např. léky protizánětlivé (kortikosteroidy), léky s protisrážlivým účinkem (warfarin) nebo léky ovlivňující shlukování krevních destiček (kyselina acetylsalicylová),
 • jestliže trpíte zánětlivým onemocněním střev jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, protože existuje riziko obnovení nebo zhoršení těchto onemocnění,

Pokud se na Vás vztahuje některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

Nalgesin S může, jako jiné léky, působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

U starších nemocných se nežádoucí účinky mohou vyskytovat častěji a mohou být závažnější. Jste-li starší člověk, je třeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoli obtížím a včas vyhledat lékaře.

Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky, po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků.

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Je možné užívat Nalgesin S spolu s jinými léky proti bolesti?

Vzhledem k interakcím se nedoporučuje užívat Nalgesin S spolu s jinými léky tlumícími bolest (analgetiky).

Způsobují vyšší dávky k léčbě silnější bolesti nežádoucí účinky?

Nalgesin S je určen k léčbě mírné až středně silné akutní somatické bolesti. V případech silnější bolesti se použití vyšších dávek nedoporučuje. V takovýchto případech je nutné poradit se s lékařem.

Jaké jsou možné nežádoucí účinky?

Podobně jako všechny léky, může mít i Nalgesin S nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky (nejméně u 1 ze 100 pacientů): bolesti břicha, zvracení, nevolnost, průjem, větry, zácpa, vertigo, závratě, točení hlavy, únava, poruchy spánku, hučení či šelesty v uších nebo oteklé nohy. Tyto účinky bývají mírného charakteru. Zpozorujete-li však kterýkoli z nich, informujte o tom svého lékaře.

Méně často až vzácně (méně než u 1 ze 100 pacientů) se mohou vyskytnout otoky obličeje, krvácení z trávicího ústrojí, kopřivka, astmatický záchvat, ztráta vědomí, černá stolice obsahující krev, zvracení krve, zánět žaludku, nový nástup zánětu tlustého střeva a Crohnovy choroby, vředový zánět sliznice ústní dutiny. Tyto účinky jsou však závažné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly také hlášeny otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání.Velmi vzácně byly pozorovány kožní reakce charakterizované tvorbou puchýřů či dutinek, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxického odumírání povrchové vrstvy kůže. Léky, jako je Nalgesin S, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo je nahlaste na info.cz@krka.biz.

Smí se Nalgesin S užívat během těhotenství a kojení?

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Nalgesin S by se během těhotenství neměl užívat. Nalgesin S neužívejte během posledních tří měsíců těhotenství.

Užívat Nalgesin S během kojení se nedoporučuje. Pokud užíváte Nalgesin S, neměla byste kojit.

Vyvolává Nalgesin S závislost?

Nalgesin S je neopiátové analgetikum. Léčiva z této skupiny nepůsobí sedativně a neovlivňují dýchání, jejich schopnost vyvolat závislost je velmi nízká.

Nalgesin S 275 mg, potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Čtěte pečlivě příbalový leták.